Sove lavi timoun yo ak bati fanmi ki an sante depi 1894

Te fonde an 1894, Children’s Home Society of New Jersey se yon òganizasyon san bi likratif ki ede tibebe ki gen risk, timoun, jèn, ak fanmi yo reyalize potansyèl yo. Nou pwoteje tibebe ak timoun ki abize oswa neglije yo, fòtifye fanmi yo, epi fè efò pou jwenn yon kay ki estab, pèmanan ak renmen pou chak timoun. Children’s Home Society of New Jersey bay paran yo konesans yo bezwen pou ede pitit yo ak tèt yo byen lontan apre sèvis aktif nou yo. te fini.

Sa ki nouvo?

Sèvis pou Adopsyon ak Nesans

Bay sèvis adopsyon ak apre adopsyon ki gen lisans, konsèy pou paran ki fèt ak swen adoptif nan NJ ak PA.

Aprann plis

Sèvis Konsèy

Sèvis konsèy konplè ki enfòme sou chòk pou timoun ak fanmi yo

Aprann plis

Ocean County CCR&R, Sibvansyon pou gadri ak edikasyon pou timoun piti

Resous, referans ak sipò pou paran tibebe ak timoun piti

Aprann plis

Sant Sante Manman Timoun ak Siksè Fanmi

Swen ak sipò pou gwosès ki gen ladan WIC, edikasyon nitrisyonèl ak èd pou satisfè bezwen debaz yo

Aprann plis

Head Start & Early Head Start

Edikasyon pou timoun piti finanse federalman, gwosès, ak sèvis konplè jiska laj 5 an

Aprann plis

Sèvis ki baze nan lekòl la

Pwogram anrichisman jou lekòl ak apre lekòl

Aprann plis

Sèvis fanmi

Sipò pou moun k ap bay swen fanmi yo, k ap elve timoun, tankou granparan k ap elve pitit pitit

Aprann plis
CHSNJ Heart Icon

Ki moun ki Children’s Home Society of New Jersey?

Yon ajans ki pa fè pwofi, Children’s Home Society of New Jersey se yon katalis pou kreye kominote divès ki santre sou timoun, ki konsantre sou fanmi, atravè yon kontinyèl sèvis. Pwogram enklizif nou yo pou timoun ak fanmi yo sipòte byennèt timoun ak adopsyon, gwosès depi prenatal jiska swen apre akouchman, nitrisyon, edikasyon paran, devlopman timoun piti ak jèn, konsèy, ak granparan ak fanmi elve pitit pitit yo. Nou ak fyète patwone WIC federal, 21st Century Community Learning Centers ak pwogram Head Start/Early Head Start. Nan tout sa nou fè, nou fè efò pou nou gide pa valè Divèsite, Ekite ak Enklizyon nou yo.

Ki sa ki fè nou inik?
Se kilti nou nan CHSofNJ depi 1894. Nou koute. Nou ede fanmi yo ak timoun yo deside sa yo vle reyalize. Nou bay aksè a ladrès ak konesans ak resous pou enfòme chwa lavi yo. Anplwaye pasyone nou yo ak Komisyon Konsèy nou an fè plis mil chak jou. Ekip 300 anplwaye ak 900 volontè nou rekonèt nasyonalman ofri sèvis nan tout eta a nan 12 lokal.

Tanpri rantre nan nou pandan n ap ede kominote yo atravè New Jersey ak lès Pennsylvania pwospere!

Bannman nou yo

Enpak nou an

Sèvi ak pratik ki baze sou prèv, nou ede timoun ak fanmi yo grandi an sante epi reyalize objektif edikasyonèl ak finansye yo. Fanmi ki pi solid yo bati kominote ki pi solid.

Carla and Cecilia Image CHSNJ Heart Icon

Carla ak Cecilia

Carla ak Cecilia te toujou trè pwòch depi yo te timoun piti. Lè sa a, dezan de sa, Carla pèdi ti sè l ‘, Cecilia, nan yon maladi toudenkou. Cecilia te sèlman trèz mwa pi piti pase Carla.

CHSNJ Heart Icon

Carrie ak Mas

Anfans Carrie te mwens pase idilik; manman l ‘te manipilatif ak emosyonèlman abizif, ak pa 16, Carrie te kòmanse date yon moun ki gen atitid ak konpòtman reflete sa yo nan manman l’.

CHSNJ Heart Icon

Eveline

Byen ta yon swa nan mwa jen 2017, Eveline te reveye pa yon doulè terib. Ki sa ki te kòmanse kòm yon doulè mat pi bonè nan aswè a te vin byen file, gwo doulè ki te sanble tire nan pi ba do li.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.