Konsantre biwo CHSofNJ nan Oseyan County se swen ak edikasyon bonè. Anplwaye pwofesyonèl devwe nou yo la pou ede w ak nenpòt enfòmasyon sou swen bonè ou ka bezwen, soti nan diferan kalite swen ki disponib, asistans pou w aplike pou sibvansyon pou gadri, aksè nan yon aplikasyon pou sibvansyon pou gadri pou w vin yon pwofesyonèl nan domèn gadri, enkli nenpòt fòmasyon ou ka bezwen pou reyalize objektif sa a. Nou ofri yon varyete pwogram ki ka ede fè yon diferans nan lavi ou ak nan lavi timoun yo. Sèvis nou yo enklizif, san diskriminasyon, kiltirèl sansib epi yo bay pwofesyonèl ak entegrite ak konpasyon. Tout sèvis yo nan CCR&R yo konfidansyèl e pifò yo gratis. Tout sipòte siksè timoun yo ak fanmi yo

1433 Hooper Avenue Suite 340 Toms River, NJ 08753 (732) 557-9633 .

 

Bwochi nou yo

Yon Entwodiksyon nan Sèvis CCCR&R Konte Oseyan yo

Gade bwochi

Chwazi yon Sant gadri

Gade bwochi

Chwazi yon Pwofesyonèl Swen Timoun pou Fanmi

Gade bwochi