Tanpri gade deskripsyon ki anba a pou yon insight pi egzak nan mond lan bèl bagay nan kò ak nanm!

Renovasyon kò ak nanm, vin yon manman:

Body & Soul se yon gwoup sipò holistic prenatal pou moun ki nan kominote ki pale angle. Pwogram sa a itilize yon kourikoulòm Customized, kote konsantre a se ede fanm ansent yo gen gwosès san estrès, espesyalman nan kominote BIPOC la, pou yo ka gen akouchman an sante ak an sekirite. Nou fè sa lè nou konsantre sou sijè ki ede nouri lespri a, kò, ak nanm. Deviz nou se, Lè tout bagay an byen ak nanm ou, lespri w ak kò w ap ann amoni.” Nou reyalize sa lè nou pale sou sijè sa yo:

 • Ou menm ak Gwosès Ou
 • Enpòtans Swen Prenatal la – ak yon Konsantre sou Defann tèt yo
 • Manje an sante pandan gwosès la
 • Jesyon Estrès Pandan Gwosès -w/ yon Konsantre sou Meditasyon
 • Bagay pou evite pandan gwosès la
 • Gwo Jounen an: Travay ak Akouchman – w/ Kontinye Konsantre sou Defann tèt yo
 • Depresyon apre akouchman ak swen apre akouchman
 • Pran swen ti bebe w la

Nan fen chak 4 semèn. sik, gen yon seremoni gradyasyon, nan fòm yon douch ti bebe, pou tout manman ki patisipe ak patisipe nan omwen 6 nan 8 sesyon yo. Gradye yo pral gen opòtinite pou yo kite ak nesesite pou tibebe yo ansanm ak yon sètifika fini.

Anplis de sa, nou ofri sèvis sa yo:

 • Materyèl Edikasyon
 • Sipò pou bay tete
 • Atelye Edikasyon pou Akouchman
 • Massage tibebe
 • Tours Oryantasyon Lopital
 • Enfòmasyon ak Referans
 • Lyen ak Kay Medikal
 • Manje (pandan aktivite gwoup)
 • Konsèy ak sipò youn a youn
 • Transpò (ale ak soti nan aktivite gwoup)

Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte nou:

Shahera N. Hutchinson
Women’s Health Advocate & Parent Educator
(609) 306-2675
(609) 695-6274, Ext. 123
shutchinson@chsofnj.org

Gade bwochi nou yo:

Kò ak nanm Flyer

Telechaje kalandriye nou an – vini byento!