Pou peye yon chèk pou yon parennaj, tanpri telechaje Enfòmasyon ak Fòm patwone ki soti nan bouton anlè a, ranpli epi retounen nan Ariana nan cbartolomea@chsofnj.org oswa pa lapòs fòm epi tcheke nan:

CHSofNJ | Atansyon: Gala | 635 S. Clinton Ave. | Trenton, NJ | 08611

Yon fason oswa yon lòt | Gala anivèsè 130yèm

Samdi 6 avril | 6-10 pm

Hyatt Regency Princeton

102 Carnegie Center Drive

Princeton, NJ 08540

Yon sware espesyal ki onore tou de devouman dirab CHSofNJ pou ede ti bebe, timoun, jèn ak fanmi ki a risk – ansanm ak jenerozite donatè valab nou yo ki fè li yon priyorite pou sipòte òganizasyon nou an.

 

Nou envite w vin jwenn nou ansanm ak envite espesyal nou an Debbie Harry, chantè prensipal gwoup ikonik Blondie, pandan l ap pataje istwa adopsyon li.

 

James Burke sipèvize Fondasyon Burke ki te fonde an 1989 pa defen papa l, James E. Burke, CEO Johnson & Johnson depi lontan e ki resevwa Meday Prezidansyèl Onè pou lidèchip etik li. Fondasyon an konsantre sou amelyore sante ak byennèt timoun ki gen risk nan New Jersey atravè entèvansyon vize nan twa domèn pwoblèm: sante timoun, devlopman timoun piti, ak edikasyon atistik. Pasyon li pou timoun ki an sante ak kominote ki an sekirite ak pwospere te gide devlopman estratejik Fondasyon an. Nan wòl li kòm Prezidan ak Prezidan Fondasyon an, James ap onore vizyon ak angajman papa l pou pèmèt timoun yo rive jwenn tout potansyèl yo.

Nou espere ou pral jwenn nou pou evènman sa a vrèman memorab. Tanpri kontakte Ariana nan cbartolomea@chsofnj.org ak nenpòt kesyon.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.