Nasze programy dotyczące zdrowia matki i dziecka mają na celu edukację i zwiększenie świadomości na temat opieki prekoncepcyjnej, prenatalnej i międzykoncepcyjnej wśród kobiet w każdym wieku. Programy zostały opracowane w celu zaspokojenia krytycznie potrzebnych usług i wrażliwości kulturowej dla latynoskich i afroamerykańskich kobiet w hrabstwach Mercer i Ocean. Ponieważ jest to ważny czas w życiu kobiety, nasze usługi edukacyjne mają na celu zapewnienie kobietom wiedzy na temat tego, jak uzyskać dostęp do holistycznej opieki nad ich umysłami i ciałami.