Linki i dokumenty DFD

http://www.childcarenj.gov

http://www.grownjkids.gov

https://www.childcarenj.gov/ProviderSearch

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov

Informacje z ankiety NJ dotyczącej opieki nad dziećmi (Eng & Spa)

Linki do ankiety: Angielski | Hiszpański

DFDI 23-06-02 Załącznik 1–CC-207 Family Redetermination Guide 2023_English


Badanie stawek rynkowych dla licencjonowanych ośrodków opieki nad dziećmi w 2023 r.


Badanie stawek rynkowych dla dostawców rodzinnej opieki nad dziećmi w 2023 r.

Pismo o dopłacie od dostawcy

Pismo od rodzica w sprawie dopłaty – język angielski

Pismo rodziców w sprawie dopłaty – hiszpański

Program pomocy w opiece nad dziećmi w stanie New Jersey – Harmonogram opłat