Family and Children Enhancing Emotional Success (FACES) zapewnia kliniczne interwencje doradcze dla dzieci mieszkających w hrabstwie Mercer, które nie otrzymują innych usług doradczych. Interwencje terapeutyczne FACES obejmują doradztwo indywidualne, doradztwo rodzic-dziecko oraz grupy terapeutyczne rodzic-dziecko dla dzieci w wieku przedszkolnym. Usługi kliniczne pomagają dzieciom w pomyślnym rozwoju społecznym i emocjonalnym oraz wspierają ich osiągnięcia w szkole.

FACES zapewnia wsparcie rodzicom dzieci korzystających z usług FACES. Wzmacnia to rodziny, zwiększając stabilność i pomagając rodzinom nauczyć się nowych strategii pomagania dziecku w uzyskaniu lepszych zachowań, przy jednoczesnym zwiększeniu poczucia własnej wartości dziecka. Skierowania mogą być składane przez DCPP za pośrednictwem PerformCare. Jeśli nasze usługi nie są odpowiednie, pomożemy rodzinie w znalezieniu odpowiedniej agencji.

Usługi FACES są poufne. Dostęp do usług FACES można uzyskać za naszym pośrednictwem, za pośrednictwem Departamentu Dzieci i Rodzin w ramach umów z Wydziałem Ochrony Dzieci i Trwałości oraz za pośrednictwem Systemu Opieki nad Dziećmi. Aby poprosić o ocenę za pośrednictwem Children’s System of Care (dawniej Division of Child Behavioral Health Services), należy zadzwonić do Perform Care, (877)-652-7624. Dzieci w wieku od 5 do 21 lat mogą kwalifikować się do behawioralnych usług zdrowotnych w ramach systemu opieki nad dziećmi. FACES może świadczyć niektóre z tych usług. Usługi są świadczone w społeczności lub w The Children’s Home Society of New Jersey.

Nicole Coburger
Tel (609) 802-5213
E-mail: ncoburger@chsofnj.org

Dolores Bryant
Tel: (609) 695-6274 wew. 171
E-mail: dbryant@chsofnj.org