Opiekunowie zastępczy, dorośli wychowujący dzieci, które nie są ich własnymi dziećmi biologicznymi, mogą kwalifikować się do usług „wraparound”, które zapewniają pomoc finansową, aby zrównoważyć koszty wychowania tych dzieci poprzez zapewnienie wydatków takich jak ubrania, pościel, higiena, przybory szkolne, meble komputerowe, ubrania, specjalne zajęcia, obóz, i niektóre pieniądze w nagłych wypadkach. Aby zakwalifikować się do tych usług, opiekunowie rodzinni muszą udowodnić, że sprawują opiekę domową lub prawną nad dziećmi oraz że dzieci mieszkają z nimi bez rodziców biologicznych.

Kwalifikowalność finansowa zależy od wielkości i dochodów jednostki rodzinnej. Opiekunowie muszą wykazać dowód relacji, dochodów i pobytu dziecka; rodziny nie mogą być aktywne z Division of Child Protection and Permanency. Opiekunowie mogą składać wnioski roczne do momentu ukończenia przez dziecko 18 lat. Kinship Navigator zapewnia również informacje i skierowania w dowolnym czasie dla opiekunów krewnych. Aby się zarejestrować, zadzwoń do Kinship Navigator pod bezpłatny numer 1 (800) 396-4518.