Poradnictwo w zakresie separacji i straty w dzieciństwie

Poradnictwo CHSofNJ w zakresie separacji i straty w dzieciństwie pomaga dzieciom, dzieciom zastępczym lub prywatnie skierowanym dzieciom przepracować problemy związane z separacją w wyniku przejścia z jednego domu do drugiego, choroby, śmierci, przemocy lub innej straty. Pomaga dzieciom zrozumieć przyczyny rozstania i poradzić sobie z nim, poprawić zachowania i spojrzeć w przyszłość. Program ten pomaga dzieciom w rodzinach zastępczych, rodzinach zastępczych i rodzinach biologicznych. Istnieją dwa cele, które napędzają program:

  • Zapewnienie intensywnego, krótkoterminowego, ukierunkowanego na cel doradztwa dla dzieci w wieku szkolnym w pieczy zastępczej DCF w celu rozwiązania problemów związanych z żałobą, separacją i stratą.
  • Utrzymanie stabilności umieszczenia dziecka w placówce

Nicole Coburger
Tel (609) 802-5213
E-mail: ncoburger@chsofnj.org

Dolores Bryant
Tel: (609) 695-6274 wew. 153
E-mail: dbryant@chsofnj.org