CHSofNJ’s Childhood Separation and Loss zapewnia interwencję kliniczną w domu dla dzieci mieszkających w hrabstwie Mercer, które doświadczyły traumatycznego wydarzenia, takiego jak separacja od rodzica lub opiekuna z powodu umieszczenia w placówce opiekuńczej, choroby, śmierci, przemocy lub innej straty. Pomaga dzieciom zrozumieć przyczyny separacji i umiejętności radzenia sobie z nią, zmniejsza objawy związane z negatywnymi doświadczeniami i zapewnia dzieciom bardziej optymistyczne perspektywy na przyszłość. Istnieją dwa cele, które napędzają program:

  • Zapewnienie intensywnego, krótkoterminowego doradztwa skoncentrowanego na traumie dzieciom w wieku szkolnym przebywającym w pieczy zastępczej DCF w celu rozwiązania kwestii żałoby, separacji i straty.
  • Poprawa/utrzymanie stabilności w miejscu docelowym

Nicole Coburger
Tel (609) 802-5213
E-mail: ncoburger@chsofnj.org