Misją Kidsbridge jest zapewnienie młodym ludziom podstaw do rozwoju jako empatycznych jednostek, które stają się pozytywnymi rzecznikami dla siebie i innych, dając im możliwość przeciwstawienia się rasizmowi, uprzedzeniom, zastraszaniu i innym formom dyskryminacji.

Usługi Kidsbridge:

Aspire (Klasy 7 – 8) – program mający na celu zmotywowanie młodzieży do stania się najlepszym sobą, aby pokonać codzienne przeszkody, z którymi spotykają się w domu i poza nim.

Zen Den (klasy 3 i 4) – program artystyczny mający na celu wprowadzenie młodzieży do podstawowego języka SEL i technik samoregulacji, przygotowujący ją do programu nauczania Kidsbridge w 5 i 6 klasie.

Zdrowe umysły, zdrowe dzieci – (klasy 5 i 6) – kompleksowy program SEL, który uczy młodzież różnych sposobów samoregulacji, oprócz rozpoznawania i odpowiedniego reagowania na przypadki dyskryminacji, takie jak rasizm, uprzedzenia, zastraszanie i inne.

Usługi Kidsbridge w szkole – (Klasy K – 8) Multi-sesja SEL program nauczania zaprojektowany z wkładem dla różnych wyzwań młodzieży twarz w klasie, dzielnicy szkolnej, i / lub obóz letni.

Czytaj więcej tutaj >