Co to jest SHIP?

Stanowy Program Pomocy w Ubezpieczeniu Zdrowotnym (SHIP) zapewnia bezpłatne, lokalne, dogłębne i obiektywne doradztwo ubezpieczeniowe oraz pomoc dla osób kwalifikujących się do Medicare, ich rodzin i opiekunów.

SHIP jest programem o zasięgu ogólnokrajowym, administrowanym przez Departament Usług Społecznych stanu New Jersey z pomocą finansową poprzez dotację od amerykańskiej Administracji Życia Społecznego.

Jak SHIP może pomóc?

Nasi doradcy SHIP mogą przeprowadzić Państwa przez proces i pomóc uniknąć popełnienia kosztownych błędów.

Medicare może być skomplikowane – skontaktuj się z nami, aby uzyskać odpowiedzi.

Skontaktuj się z SHIP, aby uzyskać pomoc.

Skontaktuj się z SHIP, aby dowiedzieć się o programach pomocowych, do których ty lub twoja bliska osoba możecie się kwalifikować.

Skontaktuj się z SHIP, aby uzyskać lokalną, indywidualną pomoc przy sprawdzaniu opcji planu zdrowotnego lub planu leków na receptę.

Nasi doradcy SHIP mogą wyjaśnić jak Medicare działa z polisami uzupełniającymi, pokryciem dla emerytów, Medicaid i innymi ubezpieczeniami.

FAQ’s

Wielu z naszych doradców to oddani wolontariusze, którzy przechodzą 6-dniowe szkolenie i regularne aktualizacje, aby upewnić się, że będą w stanie odpowiedzieć na Twoje pytania – dlaczego nie posłuchać niektórych z nich na tym filmie Kim są doradcy NJ SHIP?

Zapoznaj się z tym prostym przewodnikiem, jak zrozumieć swoje wybory związane z Medicare.

Postępuj zgodnie z tymi prostymi instrukcjami Jak założyć konto MY Medicare

Postępuj zgodnie z tymi prostymi instrukcjami Jak założyć konto MY Medicare

Programy pomagające w pokryciu kosztów Medicare

BEC

Jeśli Twój miesięczny dochód jest niższy niż $3,200 i jesteś samotny, lub wspólnie $3,735 jeśli jesteś żonaty, prawdopodobnie kwalifikujesz się do pomocy z kosztami recept i nie tylko.

Zespół SHIP może pomóc Państwu w zrozumieniu wytycznych dotyczących kwalifikowalności oraz w ubieganiu się o te programy za pomocą aplikacji NJ Save.

Dowiedz się więcej o NJ Save tutaj: https://www.state.nj.us/humanservices/doas/services/njsave/

Centra Rejestracji Świadczeń (Benefits Enrollment Centers, BEC) pomagają beneficjentom Medicare o niskich dochodach zapisać się na wszystkie świadczenia, których może im brakować.

BECs skupiają się na łączeniu beneficjentów Medicare o ograniczonych dochodach z tymi podstawowymi świadczeniami:

BEC pomagają również seniorom i młodszym dorosłym osobom niepełnosprawnym w ubieganiu się o inne programy, takie jak Supplemental Security Income, State Pharmaceutical Assistance Programs, lokalna pomoc transportowa, ulgi podatkowe i inne.

BEC są wspierane przez fundusze z Medicare Improvements for Patients and Providers Act (MIPPA), administrowane przez amerykańską Administration for Community Living (ACL). National Council on Aging (NCOA) jest centrum zasobów MIPPA wspierającym tworzenie BECs od 2009 roku.