Opiekunowie rodzinni mogą złożyć wniosek do sądu o wyznaczenie ich na opiekuna prawnego dla dziecka mieszkającego w ich domu, gdy rodzice dziecka nie są w stanie sprawować nad nim opieki. Prawa i obowiązki opiekuna prawnego pokrewieństwa obejmują podejmowanie decyzji dotyczących opieki nad dzieckiem, leczenia medycznego i planów edukacyjnych, ubieganie się o usługi dla dziecka oraz zapewnienie bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia dziecka. Prawa rodzicielskie nie zostają zakończone, gdy przyznana zostaje opieka prawna nad krewnymi.

Niektóre rodziny mogą kwalifikować się również do Kinship Legal Guardian Subsidy w wysokości do $250 miesięcznie na dziecko.

CHSofNJ oferuje pomoc w ubieganiu się o opiekę prawną dla dzieci krewnych poprzez nasz program Kinship Navigator. Aby się zakwalifikować, dziecko musi mieszkać w domu opiekuna bez biologicznego rodzica przez minimum rok. W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt z naszym bezpłatnym numerem 1 (800) 396-4518.