Program New Jersey Cares for Kids pomaga rodzinom o niskich i średnich dochodach pokryć koszty opieki nad dziećmi w zależności od uprawnień. Rodzice muszą pracować co najmniej 30 godzin tygodniowo w pełnym wymiarze godzin lub w dwóch niepełnych wymiarach godzin, uczęszczać do college’u lub programu szkoleniowego w pełnym wymiarze godzin lub mieć pracę w niepełnym wymiarze godzin i plan zajęć szkolnych w niepełnym wymiarze godzin równym pełnemu wymiarowi godzin. Rodzice płacą część kosztów opieki nad dzieckiem w oparciu o ich dochody i wielkość rodziny. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym działem przyjmowania zgłoszeń pod numerem telefonu (732) 557-9633. Ext 143.

Kliknij poniższe linki, aby uzyskać list przewodni NJCK, wytyczne dotyczące wielkości rodziny i dochodów i/lub wniosek NJCK.

List przewodni aplikacji NJCK Aktualizacja 3-1-2023

Wytyczne dotyczące wielkości rodziny i dochodów 3-1-2023

Aplikacja New-Jersey-Cares-for-Kids

Aplikacja New-Jersey-Cares-for-Kids-Spanish

Kinship to dotacja oferowana w ramach programu New Jersey Cres for Kids, która pomaga krewnym sprawującym opiekę nad dziećmi krewnych w opłaceniu opieki nad dziećmi. Na przykład dziadkowie, ciotki, wujkowie, siostry itp. mogą otrzymać pomoc w ramach tego programu. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej dotacji, skontaktuj się z Cheryl DeMartino telefonicznie pod numerem (732) 557-9633 wew. 155 lub pocztą elektroniczną pod adresem cdemartino@chsofnj.org.

Kliknij poniższe łącza, aby pobrać list motywacyjny i/lub aplikację Kinship.

List motywacyjny dotyczący pokrewieństwa 1 marca 2023 r.

Wniosek o dotację na opiekę nad dzieckiem w ramach pokrewieństwa.

Zapewnia pomoc w opiece nad dziećmi dla rodzin, które niedawno adoptowały dziecko. Kwalifikowalność opiera się na godzinach pracy po zatwierdzeniu i skierowaniu przez Departament Ochrony Dzieci i Permanencji (DCP&P).

Kliknij poniższy link, aby pobrać aplikację PACC.

Wniosek o dotację na opiekę nad dzieckiem po adopcji (PACC)