Kalendarz treningów | Jesień 2023

Nasz program szkoleniowy oferuje punkty kształcenia ustawicznego zatwierdzone przez The Council for Early Childhood Professional Recognition. www.cdacouncil.org

Dla tych, którzy dążą do uzyskania poświadczenia Child Development Associate (CDA) i pomagają rodzinnym opiekunom dzieci w akredytacji przez National Association for Family Child Care (FCC). www.nafcc.org

Krajowe Stowarzyszenie Edukacji Młodzieży (NAEYO). www.naeyc.org

Jesteśmy również zarejestrowani w The NJ Department of Education, Professional Development Provider Registration System, który pozwala nam zarządzać godzinami zegarowymi szkoleń dla nauczycieli szkół publicznych.