Children’s Home Society of New Jersey zostało założone w 1894 roku, a naszą misją było znalezienie kochających rodzin dla dzieci, ochrona dzieci przed krzywdą i pomoc rodzicom w znalezieniu lepszych sposobów bycia rodzicami, aby mogli zatrzymać swoje dzieci. Naszą wizją jest, aby wszystkie dzieci miały bezpieczne, troskliwe rodziny, dobre zdrowie i dobrze funkcjonowały pod względem poznawczym, emocjonalnym i behawioralnym. W tym celu nasze programy obejmują: zdrowie behawioralne / zdrowie psychiczne, planowanie trwałości, usługi środowiskowe / sąsiedzkie, usługi szkolne oraz usługi wczesnego dzieciństwa i edukacji rodziców. Zapewniamy usługi dla dzieci i rodziców zagrożonych, w tym profilaktykę, wsparcie, opiekę nad dziećmi, skierowania i leczenie. Nasze programy obejmują kontinuum rozwojowe od okresu prenatalnego do dorosłości.