Kliniczne usługi ambulatoryjne Project Connect

 

Project Connect (PC) to finansowany przez SAMSHA program służący dzieciom i rodzinom w hrabstwie Mercer. PC oferuje poradnictwo ambulatoryjne dla dzieci w wieku 0-12 lat, które doświadczyły traumy, a także dla ich rodzin. Klinicyści wykorzystują jedną z dwóch opartych na dowodach metod leczenia traumy – terapię poznawczo-behawioralną skoncentrowaną na traumie i psychoterapię rodzicielską dziecka – aby zaangażować dzieci i ich opiekunów w celu zmniejszenia objawów traumy i / lub napięcia w relacji rodzic-dziecko.

  • 635 South Clinton Avenue, Trenton, NJ 08611
  • Tel. 609-690-1072 Megan McCrea, LCSW

Godziny pracy:
M/W/F 9:00-17:00
T/TH 11:00-7:00
Prosimy o przesyłanie wypełnionych zapytań o polecenia pocztą elektroniczną na adres mmccrea@chsofnj.org.